top of page

הפקה ושיווק חוויתי לימים פתוחים

הפקת ימי סטודנט

בניית פסטיבלים לקידום מוסדות ועמותות

הפקת כנס מחזורים

bottom of page